Contacte: Assessoria en línia

Conforme al que s'estableix a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que la seua adreça de correu electrònic i les dades personals proporcionades SÓN CONFIDENCIALS i formen part del registre d'activitats de tractament titularitat deARAS DE LOS OLMOS. amb la finalitat exclusiva d'agilitar els nostres serveis professionals. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seues dades i limitació o oposició al seu tractament, enviant un escrit a aquest efecte, acompanyat d'una fotocòpia de la seua D.N.I. a la següent adreça de Aras De Los Olmos, , o si ho prefereix, remetent un correu electrònic a:
Si considera que el tractament no s´ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l´autoritat de control en www.agpd.es.