Notícies:Ayuntamiento de Aras de los Olmos

Servei Públic d'Ocupació del Principat d'Astúries, per la qual es publica la convocatòria de procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o vies no formals de formació

09 nov 2019
La present convocatòria té per objecte avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per a les unitats de competència i qualificacions professionals, pertanyents al Certificatde professionalitat: Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport (IMAQ0110). Aprovat per Reial decret 1079/2012, de 13 de juliol.

La present convocatòria té per objecte avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, per a les següents unitats de competència i qualificacions professionals: Família professional. Instal·lació i Manteniment (IMA). Nivell 2. Qualificació. IMA568_2 Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport. Unitats de competència. UC1877_2 Instal·lar ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport. UC1878_2 Mantindre ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la resolució de convocatòria en el «Butlletí Oficial del Principat d'Astúries».

+Info